Ново откритие може да промени изцяло представите за хиперпаратиреоидизма

Проучване с животни показва, че надеждата може да е на хоризонта.Става въпрос за нов медикамент за лечение на хиперпаратиреоидизъм. Мишки, които са дефицитни на семафорин3d (Sema3d) (секретиран протеин) развиха необичайно голяма паращитовидна жлеза, но потискането на сигналния път, включен в този процес, частично ги „спаси“ в ново проучване.

Находката показва, че може да се разработи ефективно и безопасно рекомбинантно протеиново лекарство, което да насочва сигналния път за лечение на пациенти с хиперпаратироидизъм.

И ако по-нататъшни изследвания установят, че тази молекула може да свие мишите паращитовидни тумори, тя може да се развие и като лекарство за лечение на паратиреоиден рак, добавят изследователите.

Проучването на  Anamika Singh, PhD, Duke-NUS Medical School, Singapore , и колегите й наскоро бяха публикувани в Journal of Biological Chemistry.

„Тъй като Sema3d е секретиран протеин, може да е възможно да се използват рекомбинантни Sema3d или производни пептиди за инхибиране на пролиферацията на паратироидните клетки, причинявайки хиперплазия и хиперпаратироидизъм.“-пише групата.

Като се има предвид, че хиперпаратироидизъма е често срещан при възрастни хора (особено жени в постменопауза), възможните терапевтични възможности, основани на лекарства, в бъдеще биха намалили бремето на операцията и свързаните с нея рискове при тези пациенти.

Най-честото лечение на хиперпаратиреоидизъм, когато е посочено, е хирургично отстраняване на паращитовидната жлеза, което в повечето случаи води до пълно излекуване, но често е необходимо повторно опериране, което остава технически предизвикателно.

Не са известни много молекули, които да инхибират паратиреоидния растеж.

Нова и вълнуваща област за изследване

Настоящите проучвания показват нов механизъм за разработване на потенциални терапевтични биологични продукти за лица с първичен, вторичен или третичен хиперпаратироидизъм и потенциално за пациенти с редки случаи на паратироиден рак.

Някои пациенти, които се нуждаят от лечение за хиперпаратиреоидизъм, особено първичен хипертиреоидизъм, може да не са добри кандидати за хирургия или да не желаят паратиреоидна операция. Болестта може да бъде постоянна или повтаряща се въпреки хирургичната интервенция или лечение с наличните в момента терапевтични възможности.

При такива индивиди потенциалната наличност на друг агент, който се основава на напълно различен механизъм на действие, представлява важна и вълнуваща нова област на лечение.

Първичният хиперпаратиреоидизъм е сравнително чест

Паращитовидната жлеза поддържа калциевата хомеостаза.

Първичен хиперпаратиреоидизъм – когато паращитовидната жлеза отделя твърде много паратиреоиден хормон (ПТХ) – е сравнително често нарушение на ендокринната система, което засяга 0.1% до 1.0% от общата популация и до 2.1% от жените в постменопауза.

Други пациенти имат вторичен хиперпаратиреоидизъм, причинен главно от хронично бъбречно заболяване. При двата вида хиперпаратироидизъм серумните нива на ПТХ се повишават, което увеличава серумния калций и което може да доведе до камъни в бъбреците, невропсихиатрични нарушения и остеопороза.

Таргетиране на Sema3d–EGFR/ErbB

Singh и колеги се стремят да видят как експресията на Sema3d е свързана с развитието на паращитовидната жлеза. Те показват, че Sema3-дефицитни мишки развиват първичен хиперпаратироидизъм и Sema3d инхибира пролиферацията на паратироидните клетки.

Освен това, „молекулярните и биохимичните анализи предполагат, че Sema3d инхибира пролиферацията на паратироидните клетки чрез намаляване на сигналния път на рецепторния тирозин киназен рецептор на епидермалния фактор (EGFR) / Erb-B2 рецептор“, обясняват те. Това предполага, че „сигналната ос Sema3d – EGFR / ErbB може да бъде насочена за лечение на паратиреоидна хиперплазия, особено при персистиращ или рецидивиращ хиперпаратиреоидизъм след паратироидектомия“, заключават те.


Източници:


J Biol Chem. 2019;294:8336-8347 Абстракт
Medscape.com

Споделете!

Коментари