Холера предизвикана от Холерен Вибрион 01, биовар Cholerae MKB A00.0

Холерата, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар cholerae е остро инфекциозно заболяване, което спада към особено опасните инфекции. Характеризира се с диариен синдром и тежка дехидратация.

Причинителят Vibrio cholerae е от род Vibrio на семейство Vibrionaceae. Известни са три серотипа по отношение на О-антигена – Ogawa, Inaba и Hicoshima.

Двата биотипа – класическия вибрион и типа el tor, се различават само по резистентността си спрямо полимиксин В и способността си да предизвикват хемолиза. Двата биотипа са от група 01 на род Vibrio. Отделят ендотоксин и екзотоксин. Екзотоксинът се нарича още холерен ентеротоксин.

Холерата се предава по фекално-орален път. Вибрионите са чувствителни към стомашната киселина, като голяма част от тях загиват в стомаха. Преживелите вирулентни микроорганизми колонизират тънките черва, където секретират мощен ентеротоксин, наречен холераген. Този токсин се свързва с клетъчната мембрана на чревните епителни клетки и освобождава ензимно активна субединица, която причинява повишаване на производството на цикличния аденозин 51-монофосфат (сАМР). Полученото високо вътреклетъчно ниво на сАМР причинява масивна секреция на електролити и вода в чревния лумен.

Инкубационният период на холерата е 1 до 8 дни.

Холерата, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар cholerae започва остро, с лека отпадналост, мускулни болки и умерено повишена температура. Диарийният синдром, характерен за холерата, се характеризира с воднисти, белезникави, без мирис и без патологични примеси изхождания. Бързо болните развиват тежка дехидратация. Редки усложнения са бронхопневмонии, отит, пиелит, тромбоемболизъм. Хиповолемичният шок не е усложнение, а влиза в картината на тежката и еволюираща нелекувана холера.

Диагнозата на класическата холера се изгражда се въз основа на епидемиологичните и клиничните данни. Микробиологичното изследване категорично потвърждава диагнозата.

Диференциална диагноза може да се направи с холероподобната форма на салмонелните хранителни токсиинфекции, шигелози, чревни ешерихиози, ентерити и др.

Етиологичното лечение на холера, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар cholerae се провежда с антибиотици – тетрациклини или аминогликозиди. Патогенетичното лечение е животоспасяващо – рехидратация и корекция на хиповолемията, ацидозата и хипоелектролитемията.

Споделете!

Коментари