Терапия за рак на кръвта показва резултати и при солидни тумори

Имунна терапия използвана за лечение на рак на кръвта дава надежда в лечението на солидни тумори, докладват изследователи.

В CAR-T терапията някои от собствените клетки на пациента са генетично модифицирани, за да им помогнат да разпознаят и атакуват рака. CAR-T беше одобрен през 2017 г. за някои левкемии и лимфоми.

Сега, ефективността на CAR-T в лечението на солидни тумори е оценена при 19 пациенти с мезотелиом (агресивен рак на плеврата) и двама пациенти с рак на белия дроб и рак на гърдата, които са се разпространили в плеврата.След CAR-T единият пациент е стигнал до операция и лъчетерапия, а състоянието му е задоволително 20 месеца по-късно без допълнителна терапия. Петнайсет други пациенти са били достатъчно добре, за да започнат да приемат друго лекарство, което използва различен подход за модифициране на имунната система, докладва Аssociated Press.

Резултатите са на 11 от 15 пациента. При двама следите от рак изчезнали за около година, но година по-късно се върнали. Туморите се смалили при шест пациента, но ракът се появил отново при трима от тях.

Join 331 other subscribers

Споделете!

Коментари