Терапия за рак на кръвта показва резултати и при солидни тумори

Имунна терапия използвана за лечение на рак на кръвта дава надежда в лечението на солидни тумори, докладват изследователи.